Nieuw sinds juli 2009: Corrosie Kennis Transfer

Welkom op het tweelingbroertje van www.CoatingKennisTransfer.nl.
Via deze tweelingwebsite CorrosieKennisTransfer.nl en CoatingKennisTransfer.nl kunnen vakgenoten de vele ontwikkelingen bijhouden op het veelzijdige gebied van de materiaalverduurzaming, technisch onderhoud en beschikbaarheid van technische systemen.
coatingkennistransfer_hu_corrosiecollege

In de loop van het jaar zijn er nog enkele kansen om het vaktechnische netwerk uit te bouwen via dergelijke evenmenten. Je bent wie je kent, in deze specialistische beroepsgroep. En goed doorverwijzen is óók een vorm van helpen, dus wie regelmatig adviesvragen moet helpen verwerken, kan het zich niet veroorloven veel evenementen mis te lopen. Speciaal aanbevolen wordt in dit verband het jaarlijkse corrosiecongres van het IIR.

Een exemplaar van vakblad Oppervlaktetechnieken, waarin bovenstaande artikelen gepubliceerd zijn, zenden we u graag toe! Mail eenvoudig uw adresgegevens naar Oppervlaktetechnieken@CoatingKennisTransfer.com.